Politikalar

DAĞGAZ DOĞALGAZ MALZEMELERİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ENTEGRE (KALİTE-ÇEVRE-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI    

KALİTE;

‘’ En Büyük Olmak İçin Değil En İyi Olmak İçin Çalışmak ve Tam Müşteri Memnuniyetini Sürekli Sağlamak ‘’  

amacıyla ;

 • Ürünlerimizde ve hizmetimizde yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim koşullarını sağlamayı,
 • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Kalite Yönetim Sisteminin ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanların motivasyonunu artırmayı, her konuda katılımlarını sağlamayı, niteliklerini artırmak için eğitmeyi,
 • Yaşamaya değer,  çocuklarımıza bırakabileceğimiz ve onur duyabileceğimiz bir çevreye katkıda bulunmayı,

 ÇEVRE;

“Ekonomik ve Ekolojik Dengeyi Sağlamak Amacıyla, Çevresel Performansını Zaman İçinde Sürekli Geliştirmeyi ve Uygulanmasını Bir Şirket Kültürü Haline Getirmek”

üst yönetimin tam desteği ile;

 • Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 • Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,
 • Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,
 • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi

taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ;

‘’ Bir Kuruluşu Oluşturan En Temel ve Değerli Unsurun Çalışanları ve Diğer İlgili Tarafları Olduğu Görüşünden Hareketle, Kaza, Meslek Hastalıkları ve Hasarları En Aza İndirmek, Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Yaratmak ve Sürekliliğini Sağlamak ‘’

üst yönetimin tam desteği ile;

 • Faaliyet alanına ilişkin  iş sağlığı ve güvenliği  mevzuatı ve tabi olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini  yerine getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini    sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,
 • İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı ,

iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Firmamızın entegre (kalite-çevre-iş sağlığı ve güvenliği) yönetim sistemleri politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.

 

Yıkarı